Diş eti tedavisi

Çürük Önleyici

Fissur Örtücüler

Örtücüler koruyucu etkinliği kanıtlanmış ürünlerdir. Bu ürünlerin okluzal yüzeyde kalıcı olduğu takdirde en az %90 oranında çürüğü önlediği kanıtlanmıştır. Yüksek ve orta risk gruplarında diş morfolojisi nedeniyle endike olduğu durumlarda süt ve sürekli dişlerde uygulanmalıdır. Örtücülerin opak veya renkli olanları tercih edilmekte ve özellikle yüksek risk grubunda veya çürük başlangıç lezyonlarında fluoridli olanlar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca günümüzde endikasyonu söz konusu olduğunda erişkinlerde de örtücüler kullanılmaktadır. Kimyasal yapılar açısından cam iyonomer, rezin veya rezin modifiye cam iyonomer fissür örtücüler bulunmakta ve endikasyona göre tercih edilmektedir.

Birinci büyük azı dişleri çıktığı halde, süt dişlerinde çürük görünmeyen çocuklarda, büyükazı dişlerinde diğer . koruyucu uygulamalar yerine getiriliyorsa fissur örtücü kullanılmayabilir. Birinci büyükazı dişlerinin hiç birinde çürük olmayan çocuklarda ikinci büyü kazı dişlerine fissur örtücü uygulamaya gerek yoktur.

Bir cevap yazın