Diş eti tedavisi

Arayüz diş fırçası

Sayfa İçeriği

Diş Fırçaları ve Ara Yüz

Bakım ürünlerinin başında mekanik plak kontrolünde kullanılan diş fırçası ve ara yüz temizleyicileri gelmelidir.Diş fırçalarının olması gereken, bilinen temel özelliklerinin yanı sıra fırçanın doğru kullanılmasının da plak kontrolünde önemli olduğu bilinmelidir. Manuel ve elektirikli diş fırçalarının kullanımında benzer bir etkinlik sağlanmakta ancak elektirikli diş fırçaları, el becerisi yetersiz çocuklar, erişkinler, zihinsel engelli çocuklar, ya da bir motivasyon faktörü olarak da önerilmelidir. Ayrıca plak kontrol programlarında bakteri plağının görünür hale getirilmesi son derece önem taşımakta olup, ihmal edilmemesi gereken bir nokta olarak düşünülmelidir. Bu özelliği nedeni ile de plak boyayıcı tabletler bir bakım ürünü olarak değerlendirilmelidir. Özellikle bu bölgelerde diş fırçası dik tutularak fırçalanmasına özel önem verilmelidir.

Mekanik temizlikte diş fırçalamanın yanı sıra ara yüz temizleyicilerinin de kullanılması önerilmelidir. Ancak bu ürünlerin seçiminde farklı grupların özellikleri dikkate alınmalı ve uygun tercihler yapılmalıdır. Örneğin, çocuklarda 8 yaşından önce ara yüz temizleyicilerine ihtiyaç olmayıp, 8 yaşından sonra da geniş diş ipleri önerilmelidir. Erişkinlerde farklı bir endikasyon söz konusu olmadığında mumsuz ve fluorlu diş ipleri, üçgen kesitli kürdan ya da ara yüzün şekline ve büyüklüğüne göre önerilen ara yüz fırçaları kullanılmalıdır. Sıkı temaslar söz konusu olduğunda ise, mumlu diş ipleri tercih edilmelidir. Kök yüzeyi açığa çıkmış bireylerde, tek demetli veya konik formlu ara yüz fırçalarının kullanımının daha uygun olduğu bilinmelidir. Ancak, ağzında sabit veya hareketli protez taşıyanlarda da protez ve dişler üzerindeki plak temizliğine özen gösterilmesi ve fırça, özel diş ipleri gibi ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Ara yüz fırçalarının yanı sıra, periodontal tedavi görmüş bireylerde ara yüz temizliği yetersiz kalıyorsa, hekim önerisi ile ağız duşlarının kullanılması da uygun bulunmaktadır. Erişkinlerde tam plak kontrolü söz konusu olduğunda günde 1 defa fırçalamanın yeterli olduğu bildirilmekte ancak bunu sağlamanın güçlüğü ve macunlardaki flordan yararlanmanın artışını sağlamak amacıyla çocuklarda ve erişkinlerde günde en az 2 defa fırçalama önerilmelidir.

Bir yanıt yazın