Diş eti tedavisi

Çürük Önleyici

Fissur Örtücüler Örtücüler koruyucu etkinliği kanıtlanmış ürünlerdir. Bu ürünlerin okluzal yüzeyde kalıcı olduğu takdirde en az %90 oranında çürüğü önlediği kanıtlanmıştır. Yüksek ve orta risk gruplarında diş morfolojisi nedeniyle endike olduğu durumlarda süt ve sürekli dişlerde uygulanmalıdır. Örtücülerin opak veya renkli olanları tercih edilmekte ve özellikle yüksek risk grubunda veya çürük başlangıç lezyonlarında fluoridli olanlar […]